علی بابا، دانلود تحقیق و مقاله

علی بابا، دانلود تحقیق و مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته نساجی

مقاله در مورد پارچه قلمکار

مقاله در مورد پارچه قلمکار
مقاله در مورد پارچه قلمکار در 18 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف
تحقیق باموضوع افتادگی الیاف 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف
تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی
تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی 67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه
کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه 79صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 24,200 تومان

كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت

كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت
كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت 65صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 25,300 تومان

مقاله طراحی فرش 68 ص

مقاله طراحی فرش 68 ص
مقاله طراحی فرش 68 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه

كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه
كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه 53صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

كارآموزی كارخانه ایران بافت كار (قطب صنعتی خمین)

كارآموزی كارخانه ایران بافت كار (قطب صنعتی خمین)
كارآموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین) 114صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 35,200 تومان

كارآموزی كارخانه ایران پوپلین

كارآموزی كارخانه ایران پوپلین
كارآموزی كارخانه ایران پوپلین 155صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 40,700 تومان

کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد
کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد 64صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 24,200 تومان

تحقیق در مورد فرش اطراف تهران (ورامین)

تحقیق در مورد فرش اطراف تهران (ورامین)
تحقیق در مورد فرش اطراف تهران (ورامین) 14 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم

کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم
کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم 138صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 40,700 تومان

مقاله فرش چیست؟ 61ص

مقاله فرش چیست؟ 61ص
دانلود مقاله فرش چیست؟ 61صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

تحقیق با موضوع تحول صنعت نساجی 115 صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تحول صنعت نساجی 115 صفحه قالب ورد قابل ویرایش
تحقیق باموضوع تحول صنعت نساجی 115صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,000 تومان

مقاله فرش و صنایع دستی 34 ص

مقاله فرش و صنایع دستی 34 ص
تحقیق در مورد فرش و صنایع دستی در قالب Word قابل ویرایش 34 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 8,250 تومان

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی
تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

تحقیق با موضوع صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

تحقیق با موضوع صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان
تحقیق با موضوع صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

تحقیق با موضوع صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران

تحقیق با موضوع صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران
تحقیق باموضوع صنعت نساجی و مشكلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران 92صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

تحقیق با موضوع الیاف مصنوعی

تحقیق با موضوع الیاف مصنوعی
تحقیق با موضوع الیاف مصنوعی 28صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان